You are here
Home > Past Presidents

NameDuration (in B.S)Photo
Basanta Thakali 2055-2056
Basanta Thakali2056-2058
Basanta Thakali2058-2060
Basanta Thakali2058-2060
Bikram Thakali2062-2064
Bikram Thakali2064-2066
Bikram Thakali2066-2068
Bikram Thakali2068-2070
Birbhadra Acharya2070-2070
Keshab Bahadur Thapa2074-2076

Top